Evaluare sau gestiunea riscurilor? Prevenire accidente sau promovare securitate?

Glia Center & Glia Training în parteneriat cu Universitatea din Petroşani organizeazǎ în Cluj-Napoca, cursul postuniversitar de perfecționare „Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sǎnǎtății în muncă” cu durata de 240 ore.

Scopul cursului:

Formare de specialiști cu studii superioare într-unul din domeniile cele mai solicitate pe piața muncii. Angajatorii se confruntă cu nevoia de a rezolva problemele complexe ce le ridică integrarea prevenirii riscurilor în intreprinderi. Această situaţie se datorează faptului că reglementările în materie de securitate şi sănătate în muncă sunt actualizate în permanenţă, procedurile de prevenire a riscurilor se diversifică pe categorii de riscuri profesionale, exigenţele în ceea ce priveşte integrarea prevenirii în intreprinderi devin din ce in ce mai numeroase, iar controlul în materie de prevenire este mai sever.

Misiunea cursului:

Pregătirea profesională a viitorilor Evaluatori ai riscurilor pentru SSM prin dobândirea următoarelor competenţe:

 1. Identificarea cerințelor de prevenire a riscurilor profesionale;
 2. Analizarea riscurilor în gestiunea organizației;
 3. Elaborarea planului de prevenire și protecție;
 4. Urmărirea realizării planului de prevenire și protecție;
 5. Evaluarea prin audit a rezultatelor acțiunilor din planul de prevenire și protecție;
 6. Asigurarea siguranței locului de muncă și a mediului de lucru;
 7. Dezvoltarea propriei cariere;
 8. Realizarea managementului informațiilor.

Cine poate participa la curs?

Orice persoană care deține diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de licență ori echivalentă.

La ce folosește cursul?

A. În conformitate cu prevederile HG 1425 din 2006, art. 50, persoanele care au obţinut un certificat de absolvent al cursurilor postuniversitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și îndeplinesc cumulativ celelalte condiții prevăzute în cadrul acestui articol, pot ocupa funcția de:

 1. Conducător serviciu intern de prevenire şi protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;
 2. Conducător serviciu extern de prevenire şi protecție în cadrul serviciilor externe abilitate de MMJS să presteze activități de consultanță în domeniul SSM.

B. Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar de perfecționare „Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sǎnǎtății în muncă”, enumerăm:

 1. Inspector de muncă;
 2. Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
 3. Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
 5. Lucrător desemnat în domeniul SSM;
 6. Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
 7. Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…

Ce diplomă se eliberează?

În urma promovării examenului de absolvire, Universitatea din Petroșani eliberează un certificat de absolvire pentru cursul postuniversitar de perfecționare „Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sǎnǎtății în muncă”, COR 226307.

 

Cine sunt lectori?

Lectorii care predau la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă” au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor din postul didactic, au urmat cursuri de specializare, au luat parte la schimburi de experienţă şi  vizite în străinătate,  au beneficiat de burse în străinătate şi au colaborat cu specialişti din alte catedre din ţara sau străinătate la rezolvarea problemelor de cercetare. Toate aceste forme s-au materializat prin îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de învăţământ sub toate aspectele sale didactice, practice, teoretice şi de racordare la elementele de noutate din fiecare domeniu în parte.

Prof.univ.dr.ing. Moraru Roland Iosif – Universitatea din Petroșani

Conf.univ.dr.ing. Bǎbuţ Gabriel Bujor – Universitatea din Petroșani

Ce beneficii mai am?

Vei avea ocazia să întâlneşti şi să discuţi cu oameni care au aceleaşi preocupări ca şi tine în domeniul SSM şi care care probabil, au avut experienţe pe care le puteţi împartăşi. După curs, vei putea păstra legătura cu toţi colegii tăi și bineințeles cu lectorii cursului, ceea ce poate aduce o plus valoare activităţii şi pregătirii tale profesionale.

 

Care este locul de desfășurare, programul și prețul cursului?

Loc desfăşurare în Cluj-Napoca: Colegiul Naţional ‘’Emil Racoviţă‘’ – Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-11.

Program: Pregătirea standard la sala de curs se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni – vineri, sâmbătă şi duminică, iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea proiectului practic în vederea susţinerii examenului de absolvire. 

Preț: Pentru a vă putea ajuta să alegeți cursul potrivit și pentru oferta de preț vă rugăm să nu ezitați să ne sunați la 0747-665.013, să ne scrieți pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să completați formularul "Cere OFERTA de preț" din partea de sus-dreapta a acestei pagini.
 

Când începe cursul și cum mă înscriu?

Veți completa cererea de înscriere online pe care v-o trimitem noi.

29 mai 2020


Dată limită de înscriere pentru prețul mai mic:
14 mai 2020

 Ce acte cuprinde dosarul cursantului?

 1. Cerere de înscriere online;
 2. Copie CI;
 3. Copie legalizată a diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior conform cerinţelor legale;
 4. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 5. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).