Evaluare sau gestiunea riscurilor? Prevenire accidente sau promovare securitate?

Glia Center & Glia Training în parteneriat cu Universitatea din Petroşani organizeazǎ în Cluj-Napoca, Baia Mare și Oradea, cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sǎnǎtate în muncă” cu durata de 240 ore, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011.

Scopul cursului:

Formare de specialiști cu studii superioare într-unul din domeniile cele mai solicitate pe piața muncii. Angajatorii se confruntă cu nevoia de a rezolva problemele complexe ce le ridică integrarea prevenirii riscurilor în intreprinderi. Această situaţie se datorează faptului că reglementările în materie de securitate şi sănătate în muncă sunt actualizate în permanenţă, procedurile de prevenire a riscurilor se diversifică pe categorii de riscuri profesionale, exigenţele în ceea ce priveşte integrarea prevenirii în intreprinderi devin din ce in ce mai numeroase, iar controlul în materie de prevenire este mai sever.

Misiunea cursului:

Pregătirea profesională a viitorilor Evaluatori ai riscurilor pentru SSM prin dobândirea următoarelor competenţe:

 1. Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 2. Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
 3. Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 4. Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
 5. Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
 6. Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
 7. Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

Cine poate participa la curs?

Orice persoană care a absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă (studii de lungă durată), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.

La ce folosește cursul?

A. În conformitate cu prevederile HG 1425 din 2006, art. 50, persoanele care au obţinut un certificat de absolvent al cursurilor postuniversitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și îndeplinesc cumulativ celelalte condiții prevăzute în cadrul acestui articol, pot ocupa funcția de:

 1. Conducător serviciu intern de prevenire şi protecţie în domeniul securității și sănătății în muncă;
 2. Conducător serviciu extern de prevenire şi protecţie.

sau pot activa ca și:

 1. Persoană fizică abilitată de către MMFPSPV, pentru a presta servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

B. Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sǎnǎtate în muncă”, enumerăm:

 1. Inspector de muncă;
 2. Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
 3. Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
 5. Lucrător desemnat în domeniul SSM;
 6. Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
 7. Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…

Ce diplomă se eliberează?

În urma promovării examenului final, vei obţine un certificat de atestare a competențelor profesionale cu valabilitate nelimitată pentru ocupaţia de Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, eliberată de Universitatea din Petroșani sub egida Ministerului Educației Naționale.

 

Cine sunt lectori?

Lectorii care predau la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă” au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor din postul didactic, au urmat cursuri de specializare, au luat parte la schimburi de experienţă şi  vizite în străinătate,  au beneficiat de burse în străinătate şi au colaborat cu specialişti din alte catedre din ţara sau străinătate la rezolvarea problemelor de cercetare. Toate aceste forme s-au materializat prin îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de învăţământ sub toate aspectele sale didactice, practice, teoretice şi de racordare la elementele de noutate din fiecare domeniu în parte.

Prof.univ.dr.ing. Moraru Roland Iosif – Universitatea din Petroșani

Conf.univ.dr.ing. Bǎbuţ Gabriel Bujor – Universitatea din Petroșani

Ce beneficii mai am?

Vei cunoaşte și alţi oameni care se pregătesc să activeze ca și Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, din alte zone ale țării. Pe parcursul derulării cursului, vei avea ocazia să întâlneşti şi să discuţi cu oameni care au aceleaşi preocupări ca şi tine în domeniul SSM şi care care probabil, au avut experienţe pe care le puteţi împartăşi. După curs, vei putea păstra legătura cu toţi colegii tăi și bineințeles cu lectorii, ceea ce poate aduce o plus valoare activităţii şi pregătirii tale profesionale.

 

Care este locul de desfășurare, programul și prețul cursului?

Loc desfăşurare în Cluj-Napoca: Colegiul Naţional ‘’Emil Racoviţă‘’ – Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 9-11.

Program: Pregătirea la sala de curs se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni – vineri, sâmbătă şi duminică, iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea proiectului practic în vederea susţinerii examenului de absolvire. Prezența este OBLIGATORIE.

Preț: Pentru a vă putea ajuta să alegeți cursul potrivit și pentru oferta de preț vă rugăm să nu ezitați să ne sunați la 0747-665.013, să ne scrieți pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să completați formularul "Cere OFERTA de preț" din partea de sus-dreapta a acestei pagini.
 

Când începe cursul și cum mă înscriu?

Veți completa cererea de înscriere online pe care v-o trimitem noi.


-
-

 Ce acte cuprinde dosarul cursantului?

 1. Cerere de înscriere online;
 2. Copie CI;
 3. Copie legalizată a diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior conform cerinţelor legale;
 4. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 5. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).