„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această transformare, creează natura.” (Democrit)

Ce face Responsabilul de mediu:

Ocupația de „Responsabil de mediu” este întâlnită în toate societăţile comerciale cu activităţi posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din domeniile: industrie, agricultură, comerţ şi servicii.
Nivel de calificare 4 – Responsabilul de mediu acţionează conform documentaţiei sistemului de management de mediu al organizaţiei. Activitatea desfăşurată de Responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea mediului, îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale organizaţiei. Responsabilul de mediu are de îndeplinit şi realizat nenumărate activităţi prin care sunt
protejaţi factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar şi sănătatea oamenilor (salariaţii proprii şi vecinii), precum şi modul de gestionare a substanţelor chimice şi periculoase, a deşeurilor şi ambalajelor. El trebuie să cunoască procesul tehnologic şi utilajele şi echipamentele din dotare, pentru a identifica sursele de poluare, şi punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrării în limitele impuse de cerinţele legale.

Competențele dobândite:

 1. Gestionarea actelor normative de mediu și raportarea activității de mediu
 • Încadrarea și codificarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri
 • Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002
 • Întocmirea documentelor necesare transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
 • Realizarea auditului de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
 • Realizarea raportărilor către autorități pentru deșeuri și fluxuri special de deșeuri
 • Aplicarea unor noțiuni fundamentale din domeniul deșeurilor în rezolvarea problemelor concrete de gestionare a deșeurilor
 • Identificarea obligațiilor la fondul de mediu referitoare la deșeuri
 1. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 2. Elaborarea programului de management de mediu
 3. Întocmirea documentației de management de mediu
 4. Monitorizarea factorilor de mediu
 5. Evaluarea riscului-Supravegherea activității de pregătire pentru situațiile de urgență
 6. Coordonarea programului de instruire a personalului
 7. Elaborarea programului de audit intern
 8. Realizarea auditului intern

Condiţii de acces:

Minim studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi cunoştinţe temeinice de lucru pe calculator.

Avantaje:

După absolvirea examenului, cursanții noștri vor beneficia de o săptămână de consultanță gratuită pe teme de mediu și gestiunea deșeurilor din partea lectorilor.

Lectori:

D-na Beu Mihaela: Consultant – Evaluator de mediu – Director, Mabeco SRL Cluj-Napoca
Dl. Maghear Isaia: Consultant – Evaluator de mediu și Expert auditor de mediu, Mabeco SRL Cluj-Napoca

Program curs:

8 zile la sala de curs, câte 3 ore/zi, de la ora 17.00

Locație:

Cluj-Napoca, Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Str. Kogălniceanu, nr. 9-11.

Preț:

Pentru oferta de preț vă rugăm să ne contactați.


Calendar cursuri

05 August 2019


Data limită de înscriere:
30 Iulie 2019

16 Septembrie 2019


Data limită de înscriere:
10 Septembrie 2019

14 Octombrie 2019


Data limită de înscriere:
08 Octombrie 2019

11 Noiembrie 2019


Data limită de înscriere:
05 Noiembrie 2019

02 Decembrie 2019


Data limită de înscriere:
26 Noiembrie 2019

 

Condiţii de anulare/amânare:

Anularea/amânarea înscrierii:
După trimiterea formularului de înscriere, dacă intervin modificări în programul Dumneavoastră de natură să nu vă permită să mai parcurgeți cursul ales, vă rugăm să aveți amabilitatea de a solicita anularea/amânarea înscrierii înainte de data limită de înscriere sau imediat ce acest lucru se întamplă, pentru că pregătirea unui curs depinde și de Dumneavoastră.
De asemenea, în cazul în care cursul nu începe la data anunţată datorită neîntrunirii numărului minim de participanți, vă rugăm să ne răspundeți la solicitarea, sosită pe e-mail, de a anula sau de a accepta amânarea înscrierii pentru o dată ulterioară.

Dosar cursant:
Copie CI, copie certificat naştere, copie certificat căsătorie (după caz), copie diplomă de studii, adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicul de medicina muncii pentru “Responsabil de mediu”.