„Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte” (Confucius)

De ce noi și ce vă oferim?

Bazându-ne pe experiența firmei noastre şi a lectorilor noștri, dorim să vă ajutăm să înțelegeți necesitatea gestionării deșeurilor și de asemenea, să vă ajutăm să găsiți soluții la problemele specifice domeniului Dvs. de activitate, astfel încât societatea să funcționeze corect și în conformitate cu cadrul legal.

Cadrul legal?

Legea 211 din 15 noiembrie 2011, modificată prin OUG 74 din iulie 2018:

Art. 22, al. 3 : “Persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane”.

Art. 22, al. 4 : “ Persoanele desemnate, prevăzute la alin.3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Condiţii de acces?

Mimim studii liceale şi cunoştinţe de bază de lucru pe calculator.

Avantaje?

După finalizarea pregătirii, absolvenții noștri vor beneficia de o săptămână de consultanță gratuită pe teme legate de gestiunea deșeurilor din partea lectorilor.

Lectori?

D-na Beu Mihaela: Consultant – Evaluator de mediu – Director, Mabeco SRL Cluj-Napoca

Dl. Maghear Isaia: Consultant – Evaluator de mediu și Expert auditor de mediu, Mabeco SRL Cluj-Napoca

Tematică?

1. Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;

2. Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;

3. Noţiunea de “management al deşeurilor” (management strategic şi operaţional)/Precolectarea, colectarea, transportul, valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor;

4. Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri, în conformitate cu HG 856/2002; Coduri de deşeuri în oglindă;

5. Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;

6. Întocmirea documentelor legale de evidenţă şi gestiune a deşeurilor;

7. Transportul deşeurilor în România, documente obligatoriu de întocmit şi responsabilii de întocmirea acestora;

8. Transportul deşeurilor peste frontiere;

9. Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);

10. Planul de reducere al deşeurilor şi auditul intern;

11. Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;

12. Fluxuri speciale de deşeuri, cerinţe specifice (baterii, uleiuri, ambalaje, DEEE-uri, VSU, biodegradabile etc);

13. Deşeurile şi obligaţiile la fondul de mediu;

14. Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestiunii deşeurilor;

15. Aplicaţii practice privind întocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor, a documentelor de transport, a fişelor de caracterizare a deşeurilor periculoase, etichetarea deşeurilor periculoase.

Program curs?

4 zile, 3 ore/zi, de la ora 17.00

Locație?

Cluj-Napoca, Colegiul Naţional ”Emil Racoviță”, Str. Kogălniceanu, nr. 9-11


Calendar cursuri

8 Apr, 2019


Data limita de inscriere:
2 Apr, 2019

13 Mai, 2019


Data limita de inscriere:
7 Mai, 2019

3 Jun, 2019


Data limita de inscriere:
28 Mai, 2019