Legislaţia aplicată în domeniul resurselor umane, SSM şi PSI

Informează-te - Legislaţia la zi!

Legislaţie actualizată în domeniul resurselor umane

Legi

»  Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii

»  Legea nr. 52 din 2011 – Activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

»  Legea nr. 62 din 2011 – Dialog social

»  Legea nr. 67 din 2006 – Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

»  Legea 76 din 2002 – Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

»  Legea 156 din 2000 – Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

»  Legea 195 din 2001 – Voluntariat

»  Legea 200 din 2006 – Constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

»  Legea 202 din 2002 – Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati

»  Legea 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice

»  Legea 279 din 2005 – Ucenicia la locul de munca

»  Legea 344 din 2006 – Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

»  Legea 448 din 2006 – Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

»  Legea 467 din 2006 – Stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
Hotarari

»  Hotararea nr. 500 din 2011- privind registrul general de evidenta a salariatilor

»  Hotararea 234 din 2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 279 din 2005 – Ucenicia la locul de munca

»  Hotararea 257 din 2011 – Norme de aplicare a prevederilor Legii 263 din 2010 – Sistemul unitar de pensii publice

»  Hotararea 384 din 2001 – Norme metodologice la Legea 156 din 2000 – Protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

»  Hotararea 537 din 2004 – Norme metodologice de aplicare a OUG 96 din 2003 – Protectia maternitatii la locurile de munca
OUG

»  Ordonanta de urgenta nr. 46 din 2011 – Desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

»  Ordonanta de urgenta 44 din 2008 – Desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

»  Ordonanta de urgenta 56 din 2007 – Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

»  Ordonanta de urgenta 96 din 2003 – Protectia maternitatii la locurile de munca

»  Ordonanta de urgenta 111 din 2010 – Concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului

»  Ordonanta de urgenta 158 din 2005 – Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Ordine

»  Ordin 137 din 2000 – Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

»  Ordin 1832 din 2011 – Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie

»  Ordin 3512 din 2008 – Documentele financiar contabile

Legislaţie actualizată în domeniul protecţiei muncii/securităţii şi sănătăţii în muncă

Legi

»  Legea nr. 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca

»  Legea 108 din 1999 – Infiintarea si organizarea Inspectiei muncii

»  Legea 346 din 2002 – Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Hotarari

»  Hotararea 1425 din 2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca 319 din 2006

»  Hotararea 115 din 2004 – Cerintele esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

»  Hotararea 300 din 2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

»  Hotararea 355 din 2007 – Supravegherea sanatatii lucratorilor

»  Hotararea 971 din 2006 – Semnalizarea de securitate si de sanatate la locul de munca

»  Hotararea 1048 din 2006 – Cerintele minime de SS pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

»  Hotararea 1091 din 2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

»  Hotararea 1146 din 2006 – Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
OUG

»  Ordonanta de urgenta 99 din 2000 – Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Ordine

»  Ordin 242 din 2007 – Formare Coordonator in materie de SS pe durata elaborarii proiectului si a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile

»  Ordin 427 din 2002 – Aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intra in dotarea posturilor de prim ajutor fara cadre medicale

»  Ordin 450 din 2006 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346 din 2002 – Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

»  Ordin 455 din 2010 – Abilitarea serviciilor externe si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul SSM

»  Ordinul 3 din 2007 – Aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM

Legislaţie actualizată în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor

Legislație actualizată în domeniul mediului

 

Share and Enjoy