Curs Evaluator al riscurilor SSM

Abonați-vă pentru a afla ultimele noutăți despre acest curs!

*câmp obligatoriu

Evaluare sau gestiunea riscurilor? Prevenire accidente sau promovare securitate?

”Cei ce nu învață din greșelile trecutului, sunt condamnați să le repete!’’

Glia Training în parteneriat cu Universitatea din Petroşani organizeazǎ în Cluj-Napoca, Baia Mare și Oradea, cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sǎnǎtate în muncă” cu durata de 240 ore, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011.

Scopul cursului:

Formare de specialiști cu studii superioare într-unul din domeniile cele mai solicitate pe piața muncii. Angajatorii se confruntă cu nevoia de a rezolva problemele complexe ce le ridică integrarea prevenirii riscurilor în intreprinderi. Această situaţie se datorează faptului că reglementările în materie de securitate şi sănătate în muncă sunt actualizate în permanenţă, procedurile de prevenire a riscurilor se diversifică pe categorii de riscuri profesionale, exigenţele în ceea ce priveşte integrarea prevenirii în intreprinderi devin din ce in ce mai numeroase, iar controlul în materie de prevenire este mai sever.

Misiunea cursului:

Pregătirea profesională a viitorilor Evaluatori ai riscurilor pentru SSM prin dobândirea următoarelor competenţe:

 1. Identificarea sistematică a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 2. Evaluarea nivelului de risc al locurilor de muncă;
 3. Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
 4. Evaluarea conformării cu legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale;
 5. Ierarhizarea riscurilor profesionale şi planificarea la nivel de management a programelor de măsuri de prevenire şi protecţie;
 6. Implementarea programelor de măsuri de prevenire şi protecţie prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi clare;
 7. Monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de securitate şi sănătate în muncă.

Cine poate participa la curs?

Orice persoană care a absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă (studii de lungă durată), indiferent dacă sunt tehnice sau nu.

La ce folosește cursul?

A. În conformitate cu prevederile HG 1425 din 2006, art. 50, persoanele care au obţinut un certificat de absolvent al cursurilor postuniversitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă și îndeplinesc cumulativ celelalte condiții prevăzute în cadrul acestui articol, pot ocupa funcția de:

 1. Conducător serviciu intern de prevenire şi protecţie în domeniul securității și sănătății în muncă;
 2. Conducător serviciu extern de prevenire şi protecţie.

sau pot activa ca și:

 1. Persoană fizică abilitată de către MMFPSPV, pentru a presta servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

B. Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar în specializarea „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sǎnǎtate în muncă”, enumerăm:

 1. Inspector de muncă;
 2. Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
 3. Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
 5. Lucrător desemnat în domeniul SSM;
 6. Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
 7. Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…

Ce diplomă obțin?

În urma promovării examenului final, vei obţine un certificat de atestare a competențelor profesionale cu valabilitate nelimitată pentru ocupaţia de Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, eliberată de Universitatea din Petroșani sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Cine sunt lectori?

Lectorii care predau la programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă” au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea disciplinelor din postul didactic, au urmat cursuri de specializare, au luat parte la schimburi de experienţă şi  vizite în străinătate,  au beneficiat de burse în străinătate şi au colaborat cu specialişti din alte catedre din ţara sau străinătate la rezolvarea problemelor de cercetare. Toate aceste forme s-au materializat prin îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de învăţământ sub toate aspectele sale didactice, practice, teoretice şi de racordare la elementele de noutate din fiecare domeniu în parte.

Prof.univ.dr.ing. Moraru Roland Iosif – Universitatea din Petroșani

Conf.univ.dr.ing. Bǎbuţ Gabriel Bujor – Universitatea din Petroșani

Ce beneficii mai am?

Vei cunoaşte și alţi oameni care se pregătesc să activeze ca și Evaluator al riscurilor pentru securitatea şi sǎnǎtatea lucrǎtorilor, din alte zone ale țării. Pe parcursul derulării cursului, vei avea ocazia să întâlneşti şi să discuţi cu oameni care au aceleaşi preocupări ca şi tine în domeniul SSM şi care care probabil, au avut experienţe pe care le puteţi împartăşi. După curs, vei putea păstra legătura cu toţi colegii tăi, ceea ce poate aduce o plus valoare activităţii şi pregătirii tale profesionale.

Galerie foto

Opiniile cursanților

“Nivel foarte bun al organizării şi a mediului de lucru.”

“Nivel foarte bun al organizării şi al mediului de lucru. Suport logistic foarte bun.”- Decembrie 2015 – Sorin M. – 0740422895 – Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA.

“… profesori de excepţie.”

“Am participat la un curs foarte bun, foarte bine organizat, cu profesori de excepţie. Într-un cuvânt: CALITATE!”- Decembrie 2015 – Alexandru B. – 0740072441 – Consiliul Judeţean Alba.

“… înţelegere a legislaţiei din domeniul SSM.”

“O mai bună înţelegere a legislaţiei din domeniul SSM. Am apreciat modul de predare şi explicaţiile ”- Decembrie 2015 – Anton-Doru F. – 072773994 – Tre lleborg Automotive Dej.

“Curs interactiv…”

“Un curs interactiv de unde poţi să înveţi cu adevărat lucruri interesante. ”- Decembrie 2015 – Ovidiu S. – 0767741190

“Calitatea serviciilor este impecabilă.”

“Calitatea serviciilor este impecabilă. ”- Septembrie 2015 – Gheorghe Remus M. – 0736653192 – Primăria Cluj-Napoca.

“… s-a desfășurat la sfârșit de săptămână.”

“Este un curs foarte bine structurat, de actualitate. Am apreciat faptul că s-a desfășurat la sfârșit de săptămână.”- Septembrie 2015 – Florin-Cornel P. – 0741269555.

“… evitarea sau prevenirea riscurilor…”

“Acest curs l-aș recomanda deoarece ajută foarte bine la evitarea sau prevenirea riscurilor din domeniul sănătății și securității în muncă, și în același timp îmi este de folos pentru desfășurarea activității în firma în care lucrez. În cadrul acestui curs mi-a plăcut modul de predare.”- Septembrie 2015 – Ioan Vasile P. – 0751228615 – SC Bertus SRL.

“Profesionalismul … este ceea ce mi-a plăcut cel mai mult.”

“Este un curs foarte interesant și util. Profesionalismul domnilor profesori este ceea ce mi-a plăcut cel mai mult.”- Septembrie 2015 – Nicolae-Leontin P. – 0720015444 – Școala Gimnazială Ceanu Mare.

“Cursul a fost foarte bine documentat.”

“L-aș recomanda celor care conduc sau vor conduce departamentele de prevenire. Cursul a fost foarte bine documentat. Legislația a fost actualizată la zi, iar materialele au fost elocvente pentru asigurarea obiectivelor cursului.”- Septembrie 2015 – Daniela U. –  0736440033 – Star Transmission SRL.

“Util în desfăşurarea activităţii proprii.”

“Apreciez profesionalismul lectorilor, suportul de curs foarte bogat şi bine structurat. Util în desfăşurarea activităţii proprii.”- Ianuarie 2015 – Valentin C. – 0757789180 – Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.

“… informaţii utile şi practice.”

“Mi-au plăcut prezentările domnilor profesori şi atmosferă din timpul cursului. Multe informaţii utile şi practice.”- Ianuarie 2015 – Ionatan M. – 0745392222 – SDC Proiect SRL.

“Mi-a fost de folos pentru dezvoltarea profesională.”

“Recomand cursul de Evaluator riscuri SSM pentru profesionalismul lectorilor și organizatorului. Mi-a fost de folos pentru dezvoltarea profesională. Cel mai mult mi-a plăcut modul de comunicare cu lectorii.”- Ianuarie 2014 – Gabriel K. – 0726 738094 – SC Instal Expert SRL.

“… mi-a fost de folos pentru a mă putea abilita ca serviciu extern de prevenire și protecție SSM.”

“Aș recomanda cursul de Evaluator riscuri SSM persoanelor care și-ar dori să practice acest tip de profesie. Mi-a fost de folos pentru a mă putea abilita ca serviciu extern de prevenire și protecție SSM.”- Ianuarie 2014 – Ciprian P. – 0740 268202 – SC Octinos SRL Oradea.

“… nivelul de predare este la o înaltă ținută …”

“Este un curs bine organizat, nivelul de predare este la o înaltă tinută, adaptată și ancorată în realitățile timpului.”- Ianuarie 2014 – Vali L. – 0740 217378 – SC Simbac SA Oradea.

“Mi-a satisfăcut curiozitatea din plin …”

“Am urmărit să particip la un curs asemănător de mai mult timp, așa că a venit într-un moment foarte bun. Eu spun că mi-a satisfăcut curiozitatea din plin. În timpul cursului s-au abordat niște teme despre care aveam puține cunoștințe și care s-au dovedit foarte importante. Eu zic că a fost o investiție foarte bună.”- Ianuarie 2014 – Zsolt G. – 0748 240918 – SC Ironconstruct SRL.

“Un curs extrem de util pentru specialiștii care lucrează în domeniu SSM.”

“Un curs extrem de util pentru specialiștii care lucrează în domeniul SSM. Aici am avut posibilitatea de întâlni colegi care lucrează în același domeniu, de a împărtăși experiența cu aceștia.”- Ianuarie 2014 – Carmina P. – 0766 423703 – SC Emerson SRL.

“Cursul de Evaluator riscuri SSM a fost foarte bine structurat…”

“Cursul de Evaluator riscuri SSM a fost foarte bine structurat, lectorii au fost la dispoziția cursanților pentru toate problemele întâlnite.”- Ianuarie 2014 – Vlăduț P. – 0757 061551 – SC Vasrom SRL Dej.

“… am acumulat multe cunoștințe noi …”

“Curs complex, cu foarte multe informații utile, prezentate de lectori foarte bine pregătiți și cu experiență vastă în domeniul SSM. Am acumulat cunoștințe noi, de un real folos în activitatea de evaluare a riscurilor SSM.”- Ianuarie 2014 – Pavel T. – 0744 781930 – SC Asidart Copy SRL Turda.

“… poți face carieră în acest domeniu! …”

“Foarte oportun, este de viitor, poți face o carieră în acest domeniu!. Cel mai mult mi-au plăcut metoda și modul profesionist de predare a acestor cunoștințe de către toți profesorii. Vă mulțumesc!!”- Ianuarie 2014 – Nicolae H. – 0740 560649 – SC OTL SA Oradea.

Care este locația, programul și prețul cursului?

Locaţie Cluj-Napoca: Sigma SCM – Piaţa Muzeului, nr. 6.

Program: Pregătirea la sala de curs se desfăşoară pe parcursul a 4 săptămâni – în weekend, iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea lucrării practice în vederea susţinerii examenului final.

Preţ: Pentru oferta de preț vă rugăm să ne contactați.

Când începe cursul și cum mă înscriu?

Calendar cursuri

 • 23 Nov, 2018 Data limita de inscriere: 15 Nov, 2018
 • 22 Feb, 2019 Data limita de inscriere: 14 Feb, 2019

Formular cerere de ofertă:

Îți mulțumim pentru cererea de ofertă pentru "Curs Evaluator al riscurilor SSM"

 

 

Condiţii de anulare/amânare:

Anularea/amânarea participării la curs se face în scris pe e-mail, înainte de data limită de înscriere.
În cazul în care cursul nu are loc la data anunţată în calendar, participantul va anunţa în scris pe e-mail, anularea înscrierii sau acceptarea amânării participării pentru o dată ulterioară din calendarul afişat.

Ce acte cuprinde dosarul cursantului?

 1. Cerere de înscriere;
 2. Copie CI;
 3. Copie legalizată a diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior conform cerinţelor;
 4. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 5. Copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

Share and Enjoy

Email
Print