Curs autorizat:

Glia Center & Glia Training organizează în Cluj-Napoca, cursul de Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă – nivel superior.

Condiţii minime de participare:
1) Studii superioare în specializările:
a) Construcţii civile, industriale, agricole în inginerie civilă;
b) Construcţii căi ferate, drumuri şi poduri;
c) Instalaţii pentru construcţii;
d) Construcţii hidrotehnice;
e) Utilaje pentru construcţii;
f) Geodezie;
g) Utilaj tehnologic pentru construcţii;
h)Ingineria şi managementul resurselor tehnologice pentru construcţii;
i) Inginerie minieră pentru lucrări subterane pe şantierele de hidroconstrucţii şi construcţii tunele.
2) Curs Inspector in domeniul SSM de 80 ore;
3) Curs de pregătire în securitate şi sănătate în muncă corespunzător nivelului superior;
4) Experienţă profesională în arhitectura, construcţii sau în conducerea şantierului.

De știut:

Conform HG 300/2006  – Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării/realizării lucrării trebuie sa aibă competența necesară exercitării funcției: a) experiență profesională de minimum 5 ani în arhitectura, construcții sau conducerea șantierelor; b) formare specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.

Tematica raportată la funcţiile principale:

a) Intocmirea planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare;
b) Verificarea gradului de constientizare al lucratorilor antreprenorilor/subantreprenorilor, privind sanatatea si securitatea muncii;
c) Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
d) Verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori.

Certificat de absolvire:

În urma promovării examenului de absolvire, vei obţine certificatul de absolvire cu valabilitate nelimitată de Coordonator în domeniul SSM, recunoscut pe plan naţional de către MMFPSPV şi MEN.

Lectori:

Adrian Bujor – Inspector de muncă, ITM Cluj.

Locaţie, Program, Preţ:

Locaţie Cluj-Napoca: Sigma SCM – Piaţa Muzeului, nr. 6, Cluj-Napoca.

Program: Pregătirea teoretică se desfaşoară pe parcursul a 3 weekend-uri (vineri şi sâmbată) câte 6 ore/zi, iar restul orelor este alocat studiului individual pentru pregătirea lucrării practice în vederea susţinerii examenului de absolvire.

Preţ: Pentru oferta de preţ, vă rugăm să ne contactaţi.

Înscriere:

Calendar cursuri

  • In functie de formarea grupei
  • Data limita de inscriere:

Condiţii de anulare/amânare:
Anularea/amânarea participării la curs se face în scris pe e-mail, înainte de data limită de înscriere.
În cazul în care cursul nu are loc la data anunţată în calendar, participantul va anunţa în scris pe e-mail, anularea înscrierii sau acceptarea amânării înscrierii pentru o dată ulterioară din calendarul afişat.

Dosarul cursantului conţine: cerere înscriere, copie CI, copie certificat naştere, copie diplomă de studii conform cerintelor legislative, adeverinţă de la medicul de familie sau de la medicul de medicina muncii pentru “Curs Coordonator SSM”, adeverinta experienta profesionala conform cerintelor legislative.